ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


Światowe zużycie energii ciągle wzrasta, zasoby konwencjonalnych źródeł zanieczyszczające środowisko naturalne maleją a więc przyszłość energetyki należy wiązać ze źródłami odnawialnymi, tym bardziej, że technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych są coraz bardziej efektywne a co się z tym wiążę coraz mniej kosztowne.
Współpraca INVESTPROMOTION z producentami urządzeń wykorzystujących energię odnawialną pozwala zaoferować:
- turbiny hybrydowe małej mocy,
- kolektory słoneczne,
- panele fotowoltaiczne